مختصری درباره این کارگاه

🔹موضوع کارگاه:
مهارت‌‌های زبانی و فن ترجمه-عربی به فارسی و فارسی به عربی

🔸استاد کارگاه:
دکتر حبیب کشاورز

🔹مدت زمان کارگاه:
_مدت زمان تقریبی هر جلسه: ۱:۲۰:۰۰
_مدت زمان تقریبی کل کارگاه: ۵:۱۰:۰۰

درباره این دوره بیشتر بدانیم

🔸 این کارگاه مناسب چه سطحی است؟
_افرادی که در سطح میانی ( متوسط) قراردارند.

🔸 این کارگاه برای چه افرادی کارایی دارد؟
_افرادی که مایلند با
مهارت ترجمه و نحوه ترجمه و نکات فنی ترجمه و ریز نکات ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی آشنایی پیدا کنند.

مزایای خرید این دوره

🔹مزایای خرید این کارگاه:

۱. افزایش دامنه لغات عربی
۲. آشنایی با مصطلحات جدید
۳. تسلط بیشتر بر ترجمه روان متون
۴. فهم بیشتر مطالب دشوار و…

 

هدیه دوره

🔸هدیه دوره:
۲ کارگاه عملی اصول نگارش عربی دکتر مسعود فکری

برای خرید این دوره بر روی این لینک کلیک کنید