حفاظت شده: ۱۰۰۰ جمله بالعامیه الإیرانیه بخش 7 (69-77)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

همین حالا سوالت رو بپرس