Monthly Archives: مرداد 1401

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-سطح میانی۳ و پیشرفته-جلسه22-استاد رضازاده-(1401/5/5)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-سطح مقدماتی-جلسه 17-(1401/04/22)-استاد حاجی قاسمی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

همین حالا سوالت رو بپرس