Monthly Archives: اردیبهشت 1402

٣ جلسه کارگاه رایگان “ترجمه افعال” در زبان عربی

٣ جلسه کارگاه رایگان “ترجمه افعال” در زبان عربی ویژه دانـش‌آموزان هفتـــم تا دوازدهـــم مــدرس: دکتر شــهلا جــعفری | دکتری زبان عربی  

همین حالا سوالت رو بپرس