Monthly Archives: تیر 1401

حفاظت شده: کارگاه مهارت‌های زبانی-متن‌خوانی و درک مطلب-میانی1و2-جلسه14(01/4/8)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی -حوار مفتوح-میانی 1 و2-جلسه 13(04/06)-استاد حاجی قاسمی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-سطح میانی۳ و پیشرفته-جلسه15-استاد رضازاده-(1401/4/8)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-سطح میانی۳ و پیشرفته-جلسه14-استاد رضازاده (1401/4/5)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: وبینار تکنیک‌های تقویت مهارت‌های زبان عربی_استاد بلال سلیمان الدبشه_(۱۴۰۱/۳/۲۶)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

همین حالا سوالت رو بپرس