Tag Archives: vip

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی -مهارت جمله سازی -استاد نعیم زاده-مبتدی-جلسه8(01/4/7)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت زبانی -گفت و گوی آزاد – جلسه ۷ (۱۴۰۱/۰۳/۱۷)- سطح مبتدی گروه 1

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-گفت و گوی آزاد-سطح مقدماتی-جلسه7-(1401/3/17)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-متن خوانی و درک مطلب-استاد نعیم زاده -جلسه 6(03/10)-مبتدی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

همین حالا سوالت رو بپرس