حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی -حوار مفتوح (گفت و گوی ازاد)-استاد حاجی قاسمی-(01/4/14)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

همین حالا سوالت رو بپرس