Tag Archives: عربی هاتف vip

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-استاد حاجی قاسمی-(1401/5/11)-میانی1و2_جلسه 21 و ادامه 16

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-حوار مفتوح – استاد حاجی قاسمی-(1401/5/5)-میانی1و2

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی-سطح میانی۳ و پیشرفته-جلسه22-استاد رضازاده-(1401/5/5)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

همین حالا سوالت رو بپرس