Tag Archives: مبتدی

حفاظت شده: مبتدی_ استاد نعیم زاده_ حل تمرین و گفت و گو _ شنبه 1401/09/05

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: مبتدی-مهارت جمله سازی و جمله نویسی-(1401/08/21)-استاد نعیم زاده

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: مبتدی گروه2- استاد نعیم زاده- پرسش و تمرین وحده4 – 1401/8/11

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

همین حالا سوالت رو بپرس