Tag Archives: مبتدی1

حفاظت شده: آموزش مکالمه عربی-مبتدی-پرسش و تمرین-الوحدة3-استادنعیم زاده-1401/8/9

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: آموزش مکالمه عربی-سطح مبتدی-پرسش و تمرین-الوحدة2- استاد نعیم زاده-7آبان

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: آموزش مکالمه عربی-سطح مقدماتی-جلسه اول-(1401/07/20)-استاد یونسی و استاد حسنی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

همین حالا سوالت رو بپرس