Category Archives: درباره هاتف

حفاظت شده: کارگاه مهارت های زبانی -سطح مقدماتی گروه دوم جلسه 4 (2/27) استاد حاجی قاسمی

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

درباره هاتف

• چه چیزی شما را بر آن داشت تا موسسه بین المللی هاتف را راه اندازی کنید؟✓ دو مساله ما را به راه اندازی این مرکز سوق داد. از یک سو از ابتدای ورود به دانشگاه با زبان زیسته‌ و دغدغه‌ی جذاب سازی آموزش زبان (عربی) را داشته‌ایم و از سوی دیگر مدتی است به […]

سوالات متداول

سوالات متداول سوال‌های متداول چه چیزی شما را بر آن داشت تا موسسه بین المللی هاتف را راه اندازی کنید؟ دو مساله مرا به راه اندازی این مرکز سوق داد. از یک سو از ابتدای ورود به دانشگاه با زبان زیسته‌ و دغدغه‌ی جذاب سازی آموزش زبان (عربی) را داشته‌ام و از سوی دیگر مدتی […]

همین حالا سوالت رو بپرس