امروزه اقشار مختلف ایرانی از زبان عربی به عنوان زبان دین اسالم یاد می‌کنند و اساسا هویت مستقلی
برای این زبان قائل نیستند. از طرفی آموزشی که دانش آموزان در مدارس دریافت می‌کنند این دیدگاه را تقویت می‌کند، چرا که آنان با قواعد سخت عربی بدون اینکه از آن استفاده کنند، احاطه شده‌اند و رغبتی برای فراگیری این زبان ندارند. موسسه هاتف با درنظر گرفتن این آسیب ها، در صدد است با استفاده از شیوه های متفاوت زبان عربی را به صورت زبانی دارای هویت و آغشته به فرهنگ
کشورهای مختلف عرب زبان معرفی کند و آموزش دهد.
یکی از چالش هاي هميشگی بين طرفداران زبان عربی این است که زبان عربی
یادبگيرند یا لهجه هاي عاميانه؟ و اصوال کداميک پر کاربرد تر است؟
زبان عربی لهجه ها و گویش های مختلفی دارد: عربی فصیح، شامی، خلیجی، مصری، عراقی و… . .
کاربرد هریک بسته به هدف فرد مشخص می‌شود. موسسه هاتف نیز به دنبال تبیین این تفاوت ها در بستری کاملا آموزشی است تا افراد را با جایگاه هرکدام آشنا کند و همچنین مسئولین موسسه دلسوزانه، افراد را به سمت یادگیری هرکدام از عربی فصیح یا لهجه بسته به هدفی که دارند، هدایت می‌کنند.
چرا عربی فصيح؟
از آنجا که آموزش زبان عربی فصیح زبان رسمی است الزم است موارد استفاده از آن نیز تبیین شود تا
متقاضیان راحت تر بتوانند تصمیم بگیرند. موراد استفاده از عربی فصیح به شرح ذیل است:
1 -نوشتن مقاالت علمی و پژوهشی به زبان عربی
2 -فعالیت در رسانه ها و پیگیری مسائل سیاسی در منطقه
3 -فعالیت در مقام یک مترجم
4 -خواندن شعر و داستان های عربی
5 -نویسندگی به زبان عربی
6 -نامه نگاری های اداری و سروکار داشتن با متون اداری در کشور های عربی
7 -فعالیت در زمینه زبان شناسی
8 -همکاری با مراکز علمی که در کشورهای عربی قرار دارند.
چرا لهجه عاميانه؟
1 -فعالیت تجاری در کشور های عربی
2 -فعالیت در حوزه سالمت و گردشگری
5
3 -سکونت در یکی از کشورهای عربی
4 -مصاحبت با دوستان عرب زبان )اگر می¬خواهید با لهجه خودشان صحبت کنید(
6 -ازدواج با یک عرب زبان
7 -فعالیت میدانی در عراق برای اربعین
8 -انجام فعالیت های تبلیغی و فرهنگی
9 -مترجم شفاهی در رویداد های مختلف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین حالا سوالت رو بپرس