Category Archives: رویدادهای علمی

با همزادت مکالمه کن، چگونه؟ اصلا چنین چیزی امکان پذیر است؟!

مصاحبه خبری با مدیر موسسه بین المللی هاتف

مصاحبه خبری با مدیر موسسه بین المللی هاتف فارس: رویکرد مؤسسه «هاتف»، هموارسازی کنشگری بین المللی و سکانداری است. مدیر مؤسسه بین المللی «هاتف» در شیراز بیان داشت: این مؤسسه شکل گرفت تا راه یادگیری زبان و مهارت های تخصصی لازم را با رویکرد کنشگری بین المللی برای فعالان عرصه بین الملل هموار سازد و […]

همین حالا سوالت رو بپرس